География

 

 

Диссертация

Аңдатпа 

Жарияланымдар тізімі 

Ғылыми кеңесшілерінің пікірлері  

Ресми рецензенттерінің пікірлері  

Бейресми пікірлер 

Қорғаудың бейнежазбасы


2020
1
Рысмагамбетова Айна Акановна (Хабарлама)
  Диссертация Рысмаганбетова А.А. Аңдатпа Рысмаганбетова А.А. Жарияланымдар тізімі Рысмагамбетова А.А.

Пікір 1

Пікір 1

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

Бейнежазба
  2021
2 Хуснитдинова Марина Александровна (Хабарлама)
  Диссертация Хуснитдинова МA. Андатпа Хуснитдинова МА. Жарияланымдар тізімі Хуснитдинова МА.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

   Бейнежазба
3 Амиргалиева Айнур Серикказыевна (Хабарлама)
  Диссертация Амиргалиева А.
Аңдатпа Амиргалиевой А.
Жарияланымдар тізімі Амиргалиева А.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба

2022
4 Танабекова Гульжанат Бакытовна (Хабарлама)
  Диссертация Танабекова Г.Б. Аңдатпа Танабекова Г.Б.
Жарияланымдар тізімі  Танабекова Г.Б.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

   Бейнежазба
5 Валеев Адилет Галиканович (Хабарлама)
  Диссертация Валеев А.Г.
Аңдатпа Валеев А.Г.
Жарияланымдар тізімі Валеев А.Г. 

Пікір 1 

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба
6 Арыстамбекова Динара Дандыбаевна (Хабарлама)
  Диссертация Арыстамбекова Д.
Аңдатпа Арыстамбекова Д.

Жарияланымдар тізімі-Арыстамбекова Д.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

   Бейнежазба
  2023  
7  Мурзалимова Асель Кабдыгалиевна (Хабарлама)
  Диссертация Мурзалимова А.К. Аңдатпа Мурзалимова А.К.
Жарияланымдар тізімі Мурзалимова А.К.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба
8 Кудерина Аманжола Алимжанович (Хабарлама)
  Диссертация Кудерин А.А. Аңдатпа Кудерин А.А. Жарияланымдар тізімі Кудерин А.А.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба 
9 Оспанова Маржан Сансызбайқызы (Хабарлама)
  Диссертация Оспанова М.С.
Аңдатпа Оспанова М.С.
Жарияланымдар тізімі Оспанов М.С.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба
10 Байбуриев Руслан Муратович (Хабарлама)
  Диссертация Байбуриев Р.М. Аңдатпа Бабуриев Р.М.
Жарияланымдар тізімі Байбуриев Р.М.

Піікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба 
11 Талипова Эльмира Кайратовна (Хабарлама)
 

Диссертация Талипова Э.К.

Аңдатпа Талипова Э.К.
Жарияланымдар тізімі Талипова Э.К.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба 

 

Бейресми пікірлер Sagynysh.Madiyev@kaznu.kz электрондық адресіне жіберіледі.