Халықаралық қатынастар

 

Диссертация

Аңдатпа 

Жарияланымдар тізімі 

Ғылыми кеңесшілерінің пікірлері  

Ресми рецензенттерінің пікірлері  

Бейресми пікірлер 

Қорғаудың бейнежазбасы

  2019
1
Ормышева Толганай Алтынбековна (Хабарлама)
  Диссертация Ормышева Т.А. Аңдатпа Ормышева Т.А. Жарияланымдар тізімі Т.А.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба
2
Муратбекова Альбина Мирзахановна (Хабарлама)
  Диссертация Муратбекова А.М. Аңдатпа Муратбекова А.М. Жарияланымдар тізімі Муратбекова А.М.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба
3 Ақын Бақдаулет Қалиахметұлы (Хабарлама)
  Диссертация Ақын Б.Қ. Аңдатпа Ақын Б.Қ. Жарияланымдар тізімі Ақын Б.Қ. 

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба
  2020
4 Сауданбекова Шынар Тұрғанбекқызы (Хабарлама)
  Диссертация Сауданбекова Ш.Т. Аңдатпа_Сауданбекова Ш.T. Жарияланымдар тізімі Сауданбекова Ш.Т. 

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба
  2021
5 Мадиев Данияр Әріпбайұлы (Хабарлама)
  Диссертация Мадиев Д.А. Аңдатпа Мадиев Д.А.
Жарияланымдар тізімі Мадиев Д.А.

Пікір 1

Пікір 2

Сын пікір 1

Сын пікір 2

  Бейнежазба
6 Керімбаев Ержан Әбдрайымұлы (Хабарлама)
  Диссертация Керімбаев Е.Ә. Аңдатпа Керімбаев Е.Ә.
Жарияланымдар тізімі Керимбаев Е.Ә.

Пікір 1

Пікір 2

Сын пікір 1

Сын пікір 2

  Бейнежазба
7 Нуржаева Алина Маратовна (Хабарлама)
  Диссертация Нуржаева А.М. Аңдатпа Нуржаева А.М. Жарияланымдар тізімі Нуржаева А.М.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба
8 Рүстемова Ақтолқын Молданқызы (Хабарлама)
  Диссертация Рүстемова А.М. Аңдатпа Рүстемова А.М. Жарияланымдар тізімі Рүстемова А.М.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба
   2023
9  Сұлтанмұратов Нуриддин Негматұлы (Хабарлама)
  Диссертация Султанмуратов Н.Н. Аңдатпа Султанмуратов Н.Н.
Жарияланымдар тізімі Султанмуратов Н.Н.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

  Бейнежазба
10  Асыл Мөлдір Бақытжанқызы (Хабарлама)
  Диссертация Асыл М.Б. Аңдатпа Асыл М.Б.
Жарияланымдар тізімі Асыл М.Б.

Пікір 1

Пікір 2

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

 

Бейнежазба

Бейнежазба

 

11 Бейсенбаев Олжас Тусупбекулы (Хабарлама)
  Диссертация Бейсенбаев О.Т. Аңдатпа Бейсенбаев О.Т. Жарияланымдар тізімі Бейсенбаев О.Т.

Пікір 1

Пікір 2

Пікір 3

Сын-пікір 1

Сын-пікір 2

   Бейнежазба

 

Бейресми пікірлер Sagynysh.Madiyev@kaznu.kz почтасына жіберіледі