Дене шынықтыру және спорт кафедрасы

Кафедраның мекен-жайы; әл-Фараби даңғ., 71, спорттық кешен

Телефон; 8(727) 2211370, іш: 13-70

Дене шынықтыру және спорт кафедрасы тарихы әскери-дене дайындығы кафедрасының базасында 1934 жылдың қаңтар айынан басталады. 1948 жылы жеке дара жалпыуниверситеттік дене шынықтыру және спорт кафедрасы құрылды, негізгі мақсаты – студенттердің күнделікті өміріне, оқуына, еңбегіне қажетті салауатты өмір сүру салтын қалыптастыру, денсаулығын қалпына келтіру және шынықтыру, функционалды жағдайын жақсарту, кәсіби-қолданбалы дағдыларын меңгеру.

Университетте Дене шынықтыру кадрларының дайындау 2005-2015 жылдары аралығында биология және биотехнология факультетінің базасында дене шынықтыру және спорт кафедрасымен жасалған, ал 2016 жылдың қаңтар айынан бастап медицина факультеті – Қоғамдық денсаулық сақтау жоғарғы мектебінде жүзеге асыруылда. 1990 жылдан бастап 2016 жылдың ақпан айына дейін кафедраның меңгерушісі профессор, КСРО еңбек сіңірген жаттықтырушысы Арещенко А.И., болған, 2016 жылдан 2021 жылдың қыркүйек айына дейін экономика ғылымдарының кандидаты Дилмаханбетов Е.К., кафедра меңгеруші қызметін атқарған, 2021 жылдан қазіргі уақытқа дейін кафедра меңгерушісі қызметін педагогика ғылымдарының кандидаты Искакова А.Д. атқаруда. Оқыту үрдісі профессорлық-оқытушы құрамымен жүргізіледі, оның ішінде профессорлар, ғылым докторлары мен кандидаттары, еңбегі сіңген жаттықтырушылар, спорт шеберлері және спорт шеберінің кандидаттары.

"Дене шынықтыру және спорт" мамандығы бойынша студенттерді, магистранттарды және докторанттарды жалпыпедагогикалық, жалпыкәсіби және арнайы кәсіби дайындауды келесі кафедралар қамтамасыз етеді:дене шынықтыру және спорт, эпидемиология және гигиена (Медицина факультеті- Қоғамдық денсаулық сақтау жоғары мектебі); биотехнология, биофизика және биомедицина (биология және биотехнология кафедрасы); сонымен қатар педагогика және оқыту менеджменті, жалпы және қолданбалы психология (философия және саясаттану факультеті) кафедралары.

Кафедраның миссиясы: Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық даму деңгейін және ұлт денсаулығын арттыруға қабілетті дене шынықтыру және спорт саласында сұранысқа ие мамандарды жоғары сапалы даярлауды қамтамасыз ету.

Кафедраның стратегиялық міндеттері:

1. Кафедра түлектерінің еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру

2. Университет стратегиясындағы мәселелерді шешуде кафедраның үлесін арттыру.

3. Дене шынықтыру және спорт саласындағы университеттің, қалалық, облыстық деңгейдегі бағдарламалық және нормативтік құжаттарын әзірлеуге қатысу.

4. ЖОО студенттері мен оқытушыларын салауатты өмір салты мен бұқаралық спортқа тартуды арттыру.

Студенттердің жалпы саны – 280, оның ішінде: бакалаврлар – 270, магистрлер – 6, докторанттар – 4. Белсенді студент-спортшылар саны – 175, оның ішінде еңбек сіңірген спорт шеберлері – 2, халықаралық дәрежедегі спорт шеберлері – 19 , спорт шеберлері – 75, спорт шеберлігіне үміткерлер – 79.

«6В01401-Дене шынықтыру және спорт» оқу бағдарламасы бойынша Қытай, Түркіменстан және Өзбекстаннан келген шетелдік студенттер білім алуда.

Кафедра өз қызметіде әл-Фараби атындагы ҚазҰУ-дің Академиялық саясатымен, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпы білім беру стандартымен басшылық етеді.Білім беру бағдарламалары ACQUIN халықаралық агенттігімен аккредиттелген.

 

Кафедра меңгерушісі

экономика ғылымдарының кандидаты

Дилмаханбетов Ермек Киргизбаевич

Ұялы тел.: +7 702 777 99 06,

Жұм.тел: + 7 727 2211374, вн.: 31-74

email: Ermek.Dilmakhanbetov@kaznu.kz
 

Кафедра меңгерушісінің орынбасары

педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент, профессордың қ.а.

Мадиева Галия Баянжановна

Ұялы.тел.: +7 777 365 74 02,

Жұм.тел: + 7 727 2211371, вн.: 13-71

e-mail: Galiya.Madiyeva@kaznu.kz
 
   

 Кафедра меңгерушісінің

орынбасарының қ.а.,

магистр, аға оқытушы

Камысбаева Джанар Калабаевна

Ұялы тел.: +7 747 682 14 36,

Жұм.тел: + 7 727 2211370, вн.: 13-70

e-mail: Djanar.Kamysbayeva@kaznu.kz
 

педагогика ғылымдарының докторы,

 профессор

Алимханов Елемес

 Ұялы тел.: +7 777 214 12 00,

Жұм.тел: + 7 727 2213171, вн.: 31-71

e-mail: Elemes.Alimkhanov@kaznu.kz
 
   

педагогика ғылымдарының кандидаты,

 доцент

Онгарбаева Дамет Туралбаевна

Ұялы тел.: +7 777 300 28 05,

Жұм.тел: + 7 727 2213171, вн.: 31-71

e-mail: Ongarbaeva10@kaznu.kz
 

педагогика ғылымдарының докторы,

 профессор

Касымбекова Сауле Ильясовна

Ұялы.тел.: +7 701 823 34 99,

Жұм.тел: + 7 727 2213171, вн.: 31-71

e-mail:   

Saule.Kassymbekova@kaznu.kz

 
   

педагогика ғылымдарының кандидаты,

 доцент

Шепетюк Наталья Михайловна

Ұялы тел.: +7 747 839 70 82,

Жұм.тел: + 7 727 2213172, вн.: 31-72

e-mail: Nataliya.Shepetiyuk@kaznu.kz
 

PhD-доктор,

доценттің қ.а.

Сабырбек Жанна Бекболаткызы

Ұялы тел.: +7 701 342 68 68,

Жұм.тел: + 7 727 2213171, вн.: 31-71

e-mail: Zhanna.Sabyrbek@kaznu.kz
 
   

Аға оқытушы

Байзакова Нуржамал Оспановна

Ұялы тел.: +7 701 487 70 94,

Жұм.тел: + 7 727 2213171, вн.: 31-71

e-mail: Nurzhamal.Baizakova@kaznu.kz
 

Аға оқытушы

Мартыненко Ирина Ивановна

Ұялы тел.: +7 701 910 45 33,

Жұм.тел: + 7 727 2213171, вн.: 31-71

e-mail: Irina.Martynenko@kaznu.kz
 
   

PhD-докторант,

аға оқытушы

Отаралы Светлана Жубатыркызы

Ұялы тел.: +7 701 187 10 34,

Жұм.тел: + 7 727 2213171, вн.: 31-71

e-mail: Svetlana.Otaraly@kaznu.kz