ФИЛОСОФИЯ ЖӘНЕ САЯСАТТАНУ ФАКУЛЬТЕТІ

 

Құжаттар 2024 жылдың 10  мен 30 сәуір аралығында (қоса алғанда) қабылданады

 

 • Декан - 1
 • Деканның оқу, әдістемелік және тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары  - 1
 • Деканның ғылыми-инновациялық қызмет және халықаралық байланыстар жөніндегі орынбасары  - 1

 

жалпы және қолданбалы психология кафедрасы бойынша:

 • кафедра меңгерушісі - 1
 • профессор - 2 (Scopus және Web of Science журналдарындағы басылымдар 1-2 квартиль, h-index: 2)
 • доцент - 1 (ағылшын тілі IELTS 6.0; Денсаулық сақтау жүйесінде жұмыс тәжірибесі бар психология ғылымдарының кандидаты немесе психология бойынша PhD)
 • аға оқытушы - 6 оның ішінде 2 бірлік - ағылшын тілінде IELTS 6.0; психология ғылымдарының кандидаты немесе психология бойынша PhD, денсаулық сақтау жүйесінде жұмыс істеу тәжірибесі бар
 • оқытушы - 1

педагогика және білім беру менеджменті кафедрасы бойынша:

 • кафедра меңгерушісі - 1
 • профессор - 1 (1-2 квартиль журналдарындағы Scopus және Web of Science бағыттары бойынша ғылыми мақалалар, h-index :3
 • доцент - 5 оның ішінде 3 бірлік - ағылшын тілі IELTS 6.0
 • аға оқытушы - 7 оның ішінде 2 бірлік (ғылым кандидаты/ PhD философия докторы дәрежесі, соңғы 3 жылда ККСОН бағыты  бойынша және нөлдік емес импакт-факторы бар рейтингтік халықаралық журналдарда кемінде 5 жарияланым, h-index: 2)

саясаттану және саяси технологиялар  кафедрасы бойынша:

 • кафедра меңгерушісі - 1
 • профессор - 1
 • доцент - 2
 • аға оқытушы - 5
 • оқытушы - 1

дінтану және мәдениеттану кафедрасы бойынша:

 • кафедра меңгерушісі - 1
 • профессор - 3
 • доцент - 2
 • аға оқытушы - 2

әлеуметтану және әлеуметтік жұмыс кафедрасы бойынша:

 • профессор - 1 (1-2 квартиль журналдарында skopus және Web of Scince бағыттары бойынша жарияланымдар,  ККСОН бағыттары  бойынша жарияланымдар h-index  кемінде 1)
 • доцент - 2 (ҒжЖБМ Ғылым комитеті ұсынған журналдарда, сондай-ақ халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдарда жарияланымның болуы)
 • аға оқытушы - 5 (ҒжЖБМ Ғылым комитеті ұсынған журналдарда, сондай-ақ халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдарда жарияланымның болуы)
 • оқытушы - 1

философия кафедрасы бойынша:

 • кафедра меңгерушісі - 1
 • профессор - 2
 • доцент - 2
 • аға оқытушы - 4
 • оқытушы - 6

 

 

ӨТІНІШ.docx