Құжаттар

"Парасат" кәсіподағының құжаттамасы 
Кәсіподақ ереже
Клубында туралы жағдай