Департаменттер

Қалалық телефондарға қосатын нөмірлер тізімі: +7(727) 377-33-30; 377-33-31; 377-33-32; 377-33-33


УНИВЕРСИТЕТ ДЕПАРТАМЕНТТЕРІ

1

Ақпарат және коммуникациялар  департаментінің директоры

Байдәулет Қаншайым Мәуленқызы

87473129095

Kanshaiym.Baidauletova@kaznu.kz

2

Ақпарат және коммуникациялар департаменті директорының орынбасары

Исаділов Алмат Мұратұлы

87014249558 87774973197

 

3

«Qazaq universiteti» газеті басқармасының басшысы

Тажиева Гүлнар Жұмабайқызы

3227

87772440449

Gulnar.Tazhiyeva@kaznu.kz

4

Farabi University сайт басқармасының басшысы

Дүйсенова Кәмила
Еркінқызы

3286

 

5

Баспасөз қызметі басқармасының басшысы

Жексенбаев Нұрсұлтан Базарбайұлы

3286

87789593397

Nursultan.Zheksenbayev@kaznu.kz

6

Ақпараттық жұмыс және мониторинг секторының жетекшісі

Баяндина Гүл Құттыбекқызы

11-94
87772228764

Gul.Bayandina@kaznu.kz

7

Farabi Media басқармасының басшысы

Құрманбеков Бақыт Әмірбекұлы

16-40, +7 702 348 4945

 

8

Өндірістік қамтамасыз ету департаментінің директоры

Кыдырбеков Курманбек Атенбекович 

377-33-27 вн.:1249

 

9

Ұйымдастырушылық және хаттамалық қамтамасыз ету қызметінің директоры

Аубакиров Абилкаир Аблакимович

377-32-87 вн:.1104

Abilkair.Aubakirov@kaznu.kz

10

Адам ресурстарын дамыту департаментінің директоры

Калтаев Аскар Сайлаубекович

377-35-35 1170

Askar.Kaltaev @kaznu.kz

11

Мұрағат меңгерушісі

Жылгелдиева Алтынгул

1491

Altyngul.Zhylgeldieva@kaznu.kz

12

Ақпаратты қорғау секторының жетекшісі

Жаксылыков Алпысбай Жаксылыкович

377-33-97 вн.: 1117

 

13

Жастармен жұмыс жөніндегі департаментінің директоры

Есимова Жулдыз Дапеновна

3773315

1160

Zhuldyz.Esimov@kaznu.kz

14

Әлеуметтік жұмыс басқармасының басшысы

Абишев Талгат Болатович

11-34

Talgat.Abishev@kaznu.kz

15

Жастар ұйымдарының жетекшісі

Оспанова Ақнұр Талғатбекқызы 

 

iskakova_madina1@kaznu.kz

16

Заң және құжаттармен қамтамасыз ету департаментінің директоры

Жолдасбаев Галымжан Сейтжанович 

3377

87779706550 

Galymzhan.Zholdasbayev@kaznu.kz 

17

Заң және құжаттармен қамтамасыз ету департаменті директорының орынбасары

Сыдыков Нурхад Сапарбекович

3377

87758091910

Nurkhad.Sydykov@kaznu.kz

21

Ғылым және инновациялық қызмет жөніндегі департамент директоры

Бурибаев Жолдас Алладинович

377-33-12 вн.:1158

 

22

Ғылыми кадрларды даярлау және аттестаттау басқармасының басшысы

Кудайбергенова Рената Еркиновна

377-35-50 вн.:1137

 Renata.Kudaibergenova@kaznu.kz

25

Инжиниринг және ғылыми ауқымды технологиялар Кластерінің Бас директоры 

Темирбаев Амирхан Адилханович

377-32-83     8-702-820-04-00

 

 

Amirkhan.Temirbayev@kaznu.kz

27

 Жерді қашықтықтан зерделеу Орталығының                                                   директоры

Сахариев Бахыт Сембаевич

 

Bakhyt.Sakhariyev@kaznu.kz

28

«Сандық технологиялар және робототехника» ғылыми-білім беру Орталығының директоры

Байгунчеков Жумадил Жанабаевич

 

 

 

+7777 225 5647

              bzh47@mail.ru

Zhumadil.Baigunchekov@kaznu.kz

29

Халықаралық ынтымақтастық және интернационалдандыру департаментінің директоры

Рысымбетова Ляззат Ханыбековна

 

 

30

 Халықаралық ынтымақтастық және интернационалдандыру Департаменті директорының орынбасары

Шалгимбаев Даулетжан Басаргабызович

 

Shalgymbaev.D@kaznu.kz

31

Халықаралық мобильділік және бағдарламалар кеңсесінің жетекшісі

Әбдиман Жания Өмірханқызы

1467

87022013888

 Zhanyiya.Abdyman@kaznu.kz

33

Экономика және қаржы департаментінің директоры

 

Иманалиева Наиля Айтпековна

 

 

34

Қаржы басқармасының басшысы

 

Айтпаева Жанна Бариевна

377-33-18 1187

Zhanna.Aitpayeva@kaznu.kz

35

Экономикалық басқарманың басшысы

Жусупова Рая Калмурзаевна

377-35-17 1189

Raya.Zhusupova@kaznu.kz

37

Еңбек ақы төлеу бөлімінің басшысы

Туябакова Асель

377-35-30 вн.:3272

 

38

Материалдық бөлімнің басшысы

Бутаева Жансулу Ержановна

377-34-28 вн.:1485 

Zhansulu.Butaeva@kaznu.kz

39

Білім алушылармен жұмыс бөлімінің басшысы

Абдраимова Салима Балтажановна

3383

Salima.Abdraimova@kaznu.kz

40

Ақша құралдары бөлімінің басшысы

 

Амирбаева Эльмира Шакировна

3184

87085252823

Elmira.Amirbayeva@kaznu.kz

41

Академиялық мәселелер жөніндегі департаменттің директоры

Байгараев Нурлан Алиевич

377-32-27 1230

Nurlan.Baygaraev@kaznu.kz

42

Академиялық мәселелер жөніндегі департамент директорының орынбасары

Кадиров Ануар Калбекович

1151

Anuar.Kadirov@kaznu.kz

43

Академиялық мәселелер жөніндегі департамент директорының орынбасары

Мусинова Асель Ахметовна

3123

Assel.Moussinova@kaznu.kz

44

Республикалық оқу-әдістемелік кеңесінің ғалым хатшысы

Сыргакбаева Акмарал Салимжановна

377-33-14 вн.:1273

Akmaral.Syrgakbaeva@kaznu.kz

45

Студент кеңсесінің жетекшісі

Айтбаева Маржан Кенесовна

1440

Marzhan.Aytbaeva@kaznu.kz

46

Білім беру үдерісін ұйымдастыру кеңсесінің жетекшісі

Кожабергенова Жазира Бекеновна

1154

Zhasira.Kozhabergenova@kaznu.kz

47

Білім беру бағдарламаларын жобалау кеңсесінің жетекшісі

Амирбекова Гулмира Есенбековна

12-32             

377-33-95      

Gulmira.Amirbekova@kaznu.kz

48

Аккредитациялау және лицензия беру қызметінің жетекшісі

Агишев Алдияр Талгатович

1459

 

49

Cтратегиялық даму Орталығының директоры

Минажева Гульшарат Салауатовна

377-34-50 вн.:1155

Gulsharat.Mynazheva@kaznu.kz

50

Интернационалдандыру және рекрутинг кеңсесінің директоры

Нургожин Талгат

Вн. 19-30 87018330050

 

52

Шетелдік студенттерді іріктеу және бейімдеу орталығының басшысы

Тусубаева Жанар Мухамадиевна

Вн. 14-99

Вн. 18-09

Вн. 19-99

Вн. 16-55 87017640966

Tussubayeva.zhanar@ kaznu.edu.kz