Құрметті бакалавриат, магистратура және докторантураның 1-курс студенттері!

14.09.2022

Көрулер: 2223

Академиялық және цифрлық инновациялар басқармасы сіздер үшін қашықтан және онлайн оқыту технологияларымен жұмыс істеу бойынша кеңестер тақырыбында вебинар өткізеді.

Вебинар барысында біз Moodle, Microsoft Teams, виртуалды зертханалар және мұғалімдер семестрде, сондай-ақ аралық бақылаулар мен емтихандар кезінде қолданатын онлайн курстармен қалай дұрыс жұмыс істеу керектігін талқылаймыз.

Барлығыңызды мына сілтемелер арқылы вебинарға қосылуға шақырамыз:

🔊 орыс/ағылшын топтары үшін – сағат 16:00, бейсенбі 15.09.2022 ж.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aMc7KHtiq59iV8iAnFsWsVjc4U1-tgNNA1vtUYYA8WCM1%40thread.tacv2/1663043263162?context=%7b%22Tid%22%3a%22b0ab71a5-75b1-4d65-81f7-f479b4978d7b%22%2c%22Oid%22%3a%22189c50aa-6386-4c63-91ae-e54a7379c0c0%22%7d

Идентификатор собрания: 360 476 222 086

Passcode: veeCVB

 

🔊 қазақ топтары үшін – сағат 16:00, жұма 16.09.2022 ж.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aMc7KHtiq59iV8iAnFsWsVjc4U1-tgNNA1vtUYYA8WCM1%40thread.tacv2/1663043469368?context=%7b%22Tid%22%3a%22b0ab71a5-75b1-4d65-81f7-f479b4978d7b%22%2c%22Oid%22%3a%22189c50aa-6386-4c63-91ae-e54a7379c0c0%22%7d

Идентификатор собрания: 369 100 707 862

Passcode: M2PqLz